Nytt

Tre jødiske leger på Karolinska sykehus i Solna er blitt trakassert av en antisemittisk overlege i flere år. To har sluttet. Først i februar måtte ledelsen ta affære. I oktober tok jødiske organisasjoner i USA affære og forlangte svar.

Ledelsen har ikke håndtert saken på en adekvat måte. En kollega av overlegen fikk i oppgave å utrede saken. Denne intervjuet legene på avdelingen, men de måtte stå frem ved navn. Det har i mange år vært kjent at det er dårlig arbeidsmiljø på avdelingen og at det råder en fryktkultur.

Overlegen er nå sendt ut på perm med lønn mens utredningen pågår.

 

Minst tre judiska läkare har känt sig utsatta för antisemitiska trakasserier av en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Två av läkarna har i dag slutat. Trakasserierna har bland annat bestått av att neka en judisk läkare att medverka som inbjuden vid internationella läkarkonferenser, uttrycka antisemitiska glåpord och frånta läkaren möjligheten att operera samt forska. Överläkaren har också lagt ut antisemitiska bilder på sociala medier.

I februari i år fick sjukhusledningens kännedom om händelserna som pågått under några år. I oktober skrev företrädare för människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center i Los Angeles ett skarpt kritiskt brev till sjukhusledningen och påtalade missförhållandena och att ledningen ingenting gjorde för att reda ut problemet. I förra veckan tog den anklagade överläkaren time out på obestämd tid med bibehållen­ lön. Karolinska universitetssjuk­husets ledning har nu bestämt sig för att träffa företrädare för Simon Wiesenthals Center vilket man tidigare avvisade.

Det sier en del om utviklingen i Sverige at en overlege kan trakassere en annen med antisemittiske karikaturer på sosiale medier:

Den utpekade överläkaren har också lagt ut en rad antisemitiska nidbilder och karikatyrer på sociala medier vilka har granskats av tre namnkunniga organisationer: Svenska kommittén mot antisemitism, Forum för levande historia och Simon Wiesenthal Center i Los Angeles, USA. De har konstaterat att bilderna är ”utan tvekan antisemitiska”.

Hvorfor publiserer ikke Dagens Nyheter selv tegningene så publikum kan bedømme dem?

Det hører med til historien at DN omtaler den jødiske legen som «hen» i en nyhetsartikkel. «Hen» har gått inn i det svenske språket. For fem år siden lov vi av det.

Det var i förra veckan som Aftonbladet skrev att en judisk läkare och hens två judiska kollegor känt sig trakasserade av en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Spørsmålet er: Finnes det noen sammenheng mellom «hen» og en overlege som kan trakassere en jødisk kollega fordi han er jøde, over flere år, uten at noen griper inn?

Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal-senteret sier at de har fått høre at sykehuset ville lage en liste over jødiske leger som mente seg trakassert. Noen slik liste mente Cooper var uhørt da det innebar å identifisere hvilke leger som var jødiske.

Lederen ved Karolinska Annika Tibell benekter at de skal lage noen liste. Men hun bruker som argument at denne historien skygger for alt det positive som gjøres ved Karolinska. Et slikt mal apropos svar virker ikke tillitsvekkende.

Har det här ärendet skadat KS och kanske också Nobel?

– Jag skulle önska att mycket mer av det goda som dagligen sker på Karolinska i dag blir mer exponerat. Det viktigaste för att den här ­anmälan inte ska skada Karolinskas anseende är att vi visar att vi ser mycket allvarligt på den här typen av frågor och agerar kraftfullt och med transparens, säger Annika ­Tibell.

Den 6. desember var det årsmøte i legeforeningen på Karolinska. 120 leger har undertegnet et brev der det rettes skarp kritikk mot lederen for legeforeningen, for ikke å ha tatt affære.

Yvonne Dellmark hevder at hun intet visste og at hun selv ikke kunne drive «oppsøkende virksomhet».

Skrivelsen kom till efter ett årsmöte med Karolinska universitetssjukhusets läkarförening den 6 december och har skickats till föreningen samt huvudorganisationen Sveriges läkarförbund och Stockholms läkarförening.

I brevet skriver medlemmarna att den lokala fackföreningen och dess ordförande, Yvonne Dellmark, inte har hanterat problemen med trakasserier. Brevskrivarna menar att Dellmark i stället vid flera tillfällen sagt att hon och fackföreningen inte kontaktats direkt av dem som utsatts och att facket inte självmant kan uppsöka dem som trakasserats.

”Yvonne Dellmarks argument för att avstå från att engagera sig i den enskilde trakasserade kollegans ärende är i sig felaktiga och djupt oroande”, skriver de och fortsätter:

”Vi vill dessutom hävda att Yvonne Dellmark inte är sanningsenlig när hon säger att hon inte har blivit kontaktad av medlemmen eller känt till situationen på kliniken i fråga.”

– Vi kritiserar dels att vi tycker att det är ett konstigt och stelbent sätt att tänka och dels uppfattar vi att ordförande har vetat om det här och har blivit kontaktad av åtminstone en av de drabbade personerna, säger Björn Fischler, överläkare som varit med och samordnat skrivelsen.

Fagforeningen skal ivareta medlemmenes interesser, men i dette tilfellet har «facket» holdt seg unna. Når 120 svenske leger undertegner et brev er det alvor.

Trakasseringen er ført opp på listen over noen av de verste antisemittiske hendelser i 2018 av Simon Wiesenthalsenteret

 

Fackligt KS-ombud uppges ha efterforskat judisk läkare

DO öppnar utredning mot Karolinska

KS på lista över tio värsta antisemitiska händelserna

 

Trakasserad judisk läkare erbjöds att ta time out

120 läkare kritiserar facket på Karolinska