Innenriks

Sjøoffiseren Leif Welding Olsen var den første nordmann som falt under 2. verdenskrig. Leif Welding Olsen hadde kommandoen på det lille skipet Pol III som holdt nøytralitetsvakt 8. april 1940. Før midnatt oppdaget mannskapet på Pol III den tyske invasjonsflåten. En kort kamp, med svært stor forskjell i styrke, oppstod mellom Pol III og den tyske Albatross.

Leif Welding Olsen ble skadet i kamphandlingene. Med stor forblødning falt han i det kalde vannet og omkom. Det var ennå 8. april, og krigen var, etter historiebøkene, ennå ikke kommet til Norge.

220px-Leif_Welding-Olsen