Muslim betyder ”underkaster sig”. Når skandinaver er bekymrede for islamiske værdiers indflydelse i vore lande tænker de først og fremmest på begrebet sharia: de love,regler og anvisninger, der af muslimer anses for at komme fra Allah.

«For det første er islamisk ret og  retstolkning ikke kun ret og juridiske systemer i europæisk forstand, men  meget mere. Blot et sporadisk kendskab til sagen vil vise, at ret og moral og civile adfærds- og leveregler er blandet sammen på en uløselig måde, og at retten dermed er en central og uløselig del af islam»

analyserer den desværre afdøde RUC forsker Nils Bredsdorff. Folket laver altså ikke lovene.” (…) Principielt er der derfor tale om, at menneskeskabte normer og regler på forhånd har en andenrangs position”, forklarer Bredsdorff videre. Det enkelte individs mulighed for at tolke og vælge sin egen retning, eksempelvis være moderat religiøs og aldrig underlægge sig islamisk ret (polygami, accept af slaveri, uligestilling for mænd og kvinder, ulige ret for muslimer og ikke-muslimer osv.) er i princippet ikke-eksisterende.

Moderat islam findes ikke. Men muslimer kan være moderate. I så fald modarbejder de, heldigvis for os, deres egen ideologis doktriner.

Det foregår som dobbeltliv og ved i diskussioner med offentligheden tavst at forbigå de dogmer man negligerer og i sin praksis overtræder. Det er en af de strategier kulturmuslimer har overfor agressive fundamentalistisk islamister, der nu i stort tal er borgere i Europa. ”Hele pakken” gælder i fundamentalisternes øjne hvert eneste menneske og de moderate (frafaldne) er mere udsatte end de indfødte skandinavere for at blive et hoved kortere.

For at kunne betragtes som integreret må man selvsagt anerkende folkestyret, Statens konstitutioen og diveres særlov og regler både i ånd og praksis. Jeg hører ikke danske moderate muslimer tale i offentligheden om at islam skal reformeres. De ved, ligesom Bredsdorff og alle islamforskere at sharia – hvis fundament hævder forskelle mellem mennesker – er en uløselig del af islam:

”Selve kernen i konflikten om f.eks. tørklæder, adskillelse af piger og drenge samt den enorme forskel i deres  opdragelse og adfærd, forholdet mellem ægtefæller osv. bunder sig i denne  uformelle tilstedeværelse af Shari’a, fordi den er en uløselig del af Islam».

En anden strategi, der er mulig for kulturmuslimer og moderate, er i stort tal åbent at stå sammen og frit hævde vestlige værdier som folkestyre, ligestilling,trosfrihed og modstand mod private sharia domstole, blodpenge og alt hvad der ellers ikke hører sammen med integration til fri borger.

Jeg håber på mod hos vore herboende muslimer fremfor hykleri, og jeg tåler ikke længere den enkelte muslims ømskindethed, når vi beder ham åbent tage afstand fra terrorisme og islamiske doktriner.