I eit innlegg i Aftenposten 20. mars stiller Harald Røvik spørsmål om ein kan feste lit til meiningsmålingar. Svaret er både ja og nei.

Folk svarar korrekt når det gjeld «ufarlege» emne som val av julemat, kva dei skal gjera i ferien osv. Men når det gjeld politisk delikate tema (innvandring, asyl, islam) er det mange som til gallup svarar det dei trur dei bør svara. Svært få vil risikere å bli kalla framandfiendtlege.

Ein illustrasjon frå kommunevalkampen 2011: I vekene etter 22. juli drog ein ordførarkandidat i Drammen, Masud Gharakani (A), innpå Tore Opdal Hansen (H) i kraftige byks. Drammens Tidende og NRK hevda like før valet at «de to nå ligger helt likt på meningsmålingene.»

Men det er hemmelege val: Då valdagen kom og oppteljinga var klar, fekk Høgre 49,6 prosent av røystene og Arbeiderpartiet 29,3.

Hallgrim Berg