Putin grep inn i Ukraina ikke bare fordi han fryktet at landet ville bli «europeisk», men fordi det kunne få en smitteeffekt for Russland. En slik orientering vestover kunne rive hans eget regime overende. I det sjebnesvangre året 2014 tar Putin derfor fram en aggressiv nasjonalistisk ideologi for å legitimere sin innmarsj i Ukraina.

piontovskij.andrej

Utmerket intervju med framtredende og uavhengig russisk politisk analytiker, Andrei Piontkovsky i Institute of Modern Russia. IMR er en tenketank finansiert og ledet av Pavel Khodorkovsky – sønn til den fengslede forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky.

Revolusjonen på Maidan-plassen ble en reell trussel mot selve det russiske regimet. Piontkovsky peker på skiftet i Putins retorikk i talen han holdt under markeringen av at Krim ble del av Russland 18. mars 2014. Denne talen henter sine bilder og begreper i større grad fra Hitlers nasjonalsosialisme enn fra Sovjettiden. Nå var det «nasjon» og ikke lenger «folket» – og i forlengelsen av dette forpliktet Putin seg til å beskytte «den russiske verden» – som må forstås som å bestå av etniske russere i andre land.

In that speech, Putin declared his right and even a holy duty to protect not only Russian citizens—I underline this principal moment, for any state is obliged to protect its citizens—but also ethnic Russians, Russian-speakers, and, in later interpretations, also all citizens of the former Soviet Union, Russian Empire, and their descendants, united under the conception of the so-called “Russian world.” This is his integral conception, which has become an analogue to the Third Reich.

Alle land med russiske minoriteter er nå truet, mener Piontkovsky. Som en av Putins støttespillere forklarte det: – Ja dette minner om Hitler, men det er «en god Hitler» – det vil si den Hitler som var før 1939, som brydde seg om sin nasjon og sine landsmenn…

Putin hadde første et annet og langt mer ambisiøst krigsmål i Ukraina, tror Piontkovsky. Han ønsket seg alle de 8-12 «russiske» regionene i landet. Men dette mislyktes fordi innbyggerne manglet entusiasme for Putin selv om russiske agenter gjorde sitt beste. Derfor ble det kun Donetsk og Lugansk. Piontkovsky mener Putins krigsmål nå er begrenset til en destabilisering («frozen conflict») av Ukraina som hindrer en Vest-orientering av landet. I tillegg kan målet være en korridor videre til Krim.

Piontkovsky peker på at konflikten har gitt det russiske regimet en ny ideologi, russisk nasjonalisme, som legitimerer regimet; og ethvert autoritært regime trenger en ideologi.

In order to be effective, any authoritarian regime needs not only violence, but also an ideology that can be accepted by a sufficient part of the population—just like Hitler’s ideology in Germany or communism in the Soviet Union. The “Russian world” became an ideology to justify his Power.

Det er ikke bare land med russiske minoriteter som nå er truet, men hele Vesten, for regimet trenger fiender. Derfor truer han med atomvåpen.

Putin’s propaganda doesn’t even try to conceal it. Instead, each day we receive explanations from TV: “This isn’t a war with Ukraine—what is Ukraine? It is a war with the USA in the Ukrainian territory. It is a war of the ‘Russian world’ against the Anglo-Saxon world.”

Piontkovsky tror ikke det kommer store nok protester i gatene i Moskva til at Putin vil falle; det er mer sannsynlig at det kan bli en splittelse internt i regimet, et «palasskupp». Men det er ikke sikkert, og da er spørsmålet mer dette: hva vil falle først? Putins regime eller selve Russland slik vi kjenner det innen dagens grenser? For Russlands kontroll med områdene mot Asia og i Kaukasus er ikke sikre. Det er omfattende ikke-russiske minoriteter i disse områdene, og hva vil hindre andre land fra å følge Putins etniske nasjonalisme?

Den Russiske økonomien er dessuten stanset opp; det blir ingen vekst i en kleptokratisk økonomi uten en rettsstat som beskytter privat eiendom og investeringer, sier Piontkovsky.

The main reason is that this thieving system cannot provide any real development. The institution of private property doesn’t exist. No one is eager to invest in innovations. Such economics is doomed. The bargain with people of which you speak worked in an artificial system of unthinkably high oil prices and easy credits from the West. Today, both factors have disappeared, and all the vices of this system have become easy to see.

Les også