Kun 27 % av de nyfødte ble døpt i Oslo i 2014. For landet totalt var andelen 58,9 %, et historisk lavmål. Aftenposten

Les også