Hillary Clinton har kommet med den første forklaringen på hvorfor hun brukte en privat epostkonto i de fire år hun var utenriksminister. Det var fordi det gjorde tingene enklere, sa hun.

“I thought using one device would be simpler; obviously, it hasn’t worked out that way,” she said in her first public comments since the issue emerged last week.

Det er en spinkel forklaring som ikke holder. En utenriksminister kan ikke skalte og valte. Hennes korrespondanse er offisiell. Clinton har hatt det hele på sin private server.

Denne saken er allerede i ferd med å vokse henne over hodet. Hennes forklaring i dag var så tynn at den bare kommer til å øke presset mot henne.