Nytt

Det nevnes stadig at de viktigste tiltakene mot terrorisme er språk og utdanning. Dette er de viktigste integreringstiltakene våre politikere løfter frem.

Internasjonale studier viser at islamister fra Europa kommer fra velstående familier og at de er velutdannede.

Internasjonale studier utdyper nå bildet av unge europeiske islamister. De kommer fra ressurssterke familier, men velger bevisst et liv i utkanten av vestlige samfunn.

—-

Bildet av radikaliserte muslimer som marginaliserte, arbeidsløse, eventyrere og kriminelle endrer seg, viser internasjonal studier. PST følger nøye med på utviklingen.

—-

Ifølge en forskningsrapport fra Queen Mary University of London og en studie fra det franske senteret CPDSI som arbeider for å forhindre radikalisering, er det flest unge med god utdannelse, og som kommer fra velstående familier, som blir radikalisert fremfor arbeidsledige og marginaliserte. Queen Mary-rapporten viser at det er større risiko for at unge fra familier med en inntekt på over 75 000 pund som blir radikalisert.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Radikalisert-Fra-velstaende-familier-Godt-utdannet-Brutal-7907843.html