Innenriks

Et medlem av Pakistans nasjonalforsamling har inntil nylig vært innehaver av et drosjeløyve på falske premisser.

Etter det Aftenposten kjenner til, fikk Bymiljøetaten et tips om at Jaffar Iqbal, som er innvalgt i det pakistanske parlamentet, fortsatt hadde et drosjeløyve i Oslo. For 14 dager siden fikk Aftenposten et tips om det samme. Iqbal ble valgt inn i parlamentet som heltidspolitiker for to år siden.

—-

– Det løyvet skulle vært levert tilbake. Jaffar Iqbal har vært innom noen ganger i året. Han skulle levert løyvet til Bymiljøetaten i januar, men det skal vi ta oss av nå, sier Mahmood.

Iqbals drosjeløyve er nå levert inn.

En leder i UDI protesterer mot inndragningen av hennes drosjeløyve.

Taus UDI-leder
Lederen i den statlige etaten har i en rekke brev til Bymiljøetaten protestert på inndragning av hennes drosjeløyve. Vi ringer telefonen, som er oppgitt for drosjeselskapet hennes, og treffer vedkommende. Vi stiller spørsmål om hennes drosjeløyve.

– Dette er da unntatt offentlighet, sier hun overrasket.

Mange jukser for å beholde drosjeløyve. Triksing og juksing ser ut til å være et permanent problem i drosjenæringen i Oslo.

Avdelingsdirektør for transportløyveavdelingen i Bymiljøetaten, Gunnar Frogner Dahl, sier at de nå er i ferd med å sjekke om innehaverne av drosjeløyver tilfredsstiller kravene i loven. Så langt er det sendt ut nærmere 60 varsler om tilbakekall av løyvet.

– 23 har mistet løyvet eller har levert det inn frivillig. Noen saker er mer åpenbare enn andre. Men vi er ikke ferdige med denne opprydningen, sier Frogner Dahl.

http://www.osloby.no/nyheter/krim/Medlem-av-Pakistans-parlament-fratatt-drosjeloyve-i-Oslo-7887913.html