Feature

Jernburet forside

Den sosialliberal orden som har dominert Europa de siste årtier er ikke i stand til å løse de problemer den selv har skapt. Toje reiser rundt i Europa, i øst og vest, og beskriver et kontinent som er i en dyp krise, men mangler språk. Det styres av en elite som setter opp et glatt uforstående ansikt: – Jeg aner ikke hva du snakker om.