Tavle

I en kronikk i VG har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i dag overfor offentligheten gitt til kjenne sitt tankegods vedrørende beredskapen mot den foreliggende terrortrusselen.

støre

Som en tidsbesparende service for Documents lesere, har vi oppsummert innholdet i Støres kronikk ved å trekke ut de meningsbærende ordene som forekommer minst to ganger i teksten. En analyse av resultatet viser at det semantisk ikke skiller seg nevneverdig fra originalteksten:

Vi tiltak Norge samfunnet sikkerhetstjenester kapasitet trusselbildet terrorangrep fremmedkrigere forebyggende voldelig trusselen skjerpet sikkerhet samtidig radikalisering tiltakene personer trusselbilde norske myndigheter landene kunnskap iverksettes forskningen ekstremisme nødvendig forskning terror vurdere virker trussel trolig tilstrekkelig tilbake land Syria regjeringen mulig bra målrettet kontroll terrortrusselen kompetanse klare innsatsen innenfor forsvarets grunn forsker forebygging Europa erkjenne mulige effektiv nødvendige derfor borgere beredskap angrep alvorlig.

Som om vi skulle ha sagt det selv.

 

Tiltak mot terror må virke