Tavle

Utviklingen i Norge er bekymringsfull og skremmende, ikke minst når det gjelder den utenrikspolitiske forståelsen. Derfor er det betimelig å spørre:

 

Ville Norge fremdeles ha behandlet et «demokratisk valgt parti» med velvilje om medlemmer av partiet, med ledernes bifall, hadde

– gått inn i et soverom i en privat bolig i Bergen og slaktet foreldre og barn?

– kidnappet tre norske teologistudenter i Oslo og drept dem?

– kjørt inn i folkemengden på en bussholdeplass i Tromsø med hensikt å drepe ventende passasjerer?

– kastet en brannbombe inn i en bil i Harstad for å drepe barnet som satt i bilen?

– gravd tunneler under barnehager og skoler i Trondheim for å sprenge disse i luften – på dagtid?

– drevet med selvmordsaksjoner mot skolebusser, restauranter og andre utesteder «hvor som helst» i Norge – år etter år, med drap og lemlestelse av sivile som resultat?

– sendt til sammen nær 17 000 raketter og annet skyts inn over et fylke i Norge – i en periode på 9-10 år?

Hva ville Den norske regjering, Stortinget, Den norske kirke – og såkalt toneangivende norsk presse – kalt de som hadde bestilt eller utført slike forbrytelser mot norske sivile borgere? Hva ville folk flest, inklusive deg som leser dette, kalt dem? Ville det gjort noen forskjell om den/de som ble rammet ikke var av egen familie, slekt, vennegjeng, arbeidskolleger – eller om du selv slapp å bli invalid for resten av livet? Hadde noen av de som ble rammet – eller ville være i fare for å bli rammet – krevd at myndighetene måtte innføre sikkerhetstiltak, detronisere angripernes våpenlagre og om nødvendig bruke skyts for å hindre drap på flere sivile?

 

De «demokratisk valgte partiene» Hamas – og grupper innen PLO – har utført de kriminelle handlingene nevnt ovenfor mot sivile israelske borgere. Så hvorfor blir ikke Hamas – og terrorgrupper beskyttet og lønnet av PLO, kalt terrorister – og fratatt alle økonomiske bidrag? Er norske regjeringspolitikere handlingslammet? Hvorfor ble ISIL-flagget heist flere steder i ”Palestina” – og fikk henge i mange dager – mens de verste herjingene pågikk i Irak? For moro skyld? Hvorfor deler Hamas ut sukkertøy til barn når sivile jøder blir drept? For å inspirere dem til å bli Hamas-lydige borgere (som man gjør med hunder for å få dem til å lyde)? Hvorfor dekorerer Mahmoud Abbas selvmordsterrorister og andre terrorister og godkjenner at idrettsarenaer o.a. blir oppkalt etter døde slike? Og: Tror Norge på floskelen «det blir fred om Israel gir fra seg Judea og Samaria»?

 

Det diskuteres hvorfor jødehatet har blusset opp igjen i Norge og store deler av Europa. Jeg er overbevist: Én av årsakene – og en betydelig årsak, er at så mange europeiske land – deriblant Norge, gir milliarder i økonomisk støtte til pal-arabiske terrororganisasjoner; ja, PLO medregnet, (uten at norske skattebetalere mukker) – og dermed gir signaler om at kampen mot det jødiske folk er akseptabel. Norge bør stanse all støtte til disse myndighetene med klar beskjed om at årsaken er deres jødefiendtlige politikk og feiring/bruk av terror.

 

Norge bør også ta et oppgjør med de pal-arabiske lederne om hvorfor de aksepterer at barn driver med steinkasting og annen terror mot sivile jøder og israelsk politi. Både å lære opp, og la barn delta fysisk i konflikter, er brudd på FNs barnekonvensjon. Slikt påtales da også når det gjelder barn i andre land, men ikke når det gjelder pal-arabiske barn. Ville norsk politi og norske politikere godtatt slik oppførsel? Selvsagt ikke. Den stadige og usaklige kritikken så mange norske borgere fører mot den jødiske staten, er også en grunn for økende jødehat i Norge. Det har mange jøder fått erfare, men få vil gå ut i mediene med sine erfaringer. De velger å lide i stillhet. Fortidens behandling av deres familier er ikke glemt.

 

Ledelsen i PLO blir nok kalt sekulær, men Hamas og grupper innen PLO bekjenner seg til Koranens drapsideologi – og er godkjent av ledelsen. Det vil også være et svik – og historieløst – å nekte for at fremveksten av muhammedanismen – islam – i vårt land og øvrige Europa, skaper mer jødehat og mer uro og vold – når erfaringene i land etter land viser noe annet. Ideen om å drepe kristne og jøder, hadde sin begynnelse da Muhammad ble etablert i Medina. Etter den tid har mange folkegrupper fått erfare hva islam egentlig er og hva som skjer i land hvor Koranen-troende får makten. Også i Norge har islam fått en viss utbredelse, og utviklingen kan tyde på at det foregår en viss radikalisering gjennom enkelte moskeer. Dette bør tas på alvor. Det er for sent å våkne når moskeene blir overtatt av rettroende muslimer som gir «sløve» muslimer valget enten å delta i massakre på kristne, jøder og andre som ikke vil konvertere – eller bli drept selv. I så fall vil det gå opp for de fleste – inklusive fredelige muslimer – at den religiøs-politiske ideologien islam slett ikke er en fredens lære og berikende for det norske samfunn. Når det gjelder striden mellom shia- og sunni-muslimer, har Norge sluppet med få voldsepisoder til nå, men gruppefeidene vil utvilsomt øke i antall og omfang.

 

Norge! – det er på tide å løfte blikket fra kjøttgrytene og vinglassene og ta lærdom av hva som skjer utenfor egen komfortsone.