Kort

For noen år siden hadde vi liberale stemmer som Deepika, Saera Kahn, Shabana Rehman, Sarah Azmeh R. Om noen år lytter vi til Islam.net? VG

Les også

Les også