Innenriks

77 år gamle Inger Marie må flytte ut av leiligheten hun har bodd i 18 år. Hun har leid leiligheten av Vestby kommune, men nå vil kommunen selv disponere den for å kunne huse fremtidige flyktninger. Inger Marie Lehmann mottok et brev fra kommunen med følgende tekst:

«I desember 2014 ble Skades vei XX (husnummer tatt bort, red. anm.) kjøpt av midler, vedtatt av kommunestyret, avsatt til formål for å bosette flyktninger. Dette innebærer at leiligheten utelukkende skal være til det formål.»

Hun har fått tilbud om leilighet for pleietrengende. Problemet er bare at Inger Marie ikke er pleietrengende. Hun jobber selv som frivillig med mandags- og tirsdagstiltakene ved pleiehjemmet hvor hun nå er tilbudt plass. Det synes Inger Marie er litt vanskelig:

– Det blir veldig rart å skulle bo der oppe når jeg jobber der to ganger i uken og har en helt annen rolle der enn som beboer.

– Jeg har alltid betalt husleie og strøm punktlig og har aldri hatt noen sånne problemer. Og jeg har aldri bedt om noe på de årene jeg har bodd her. Men når kommunen ikke har noe annet tilbud så må en jo bare takke ja. Hvis ikke så har jeg ikke noe sted å bo, forklarer Inger Marie.

– Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det skal bli. Det blir to forskjellige verdener. Jeg hadde håpet å kunne bli boende her til den dagen hvor jeg faktisk trenger hjelp, sier Inger Marie Lehmann.

Sønnen stiller spørsmål ved kommunens beslutning om å ikke la moren hans bli boende i hjemmet sitt:

– Dette er boliger for pleietrengende og mor er fortsatt i stand til å ta vare på seg selv. Det er helt sikkert andre som har mer bruk for den plassen, sier sønnen Erik Lehmann.

Etter atten år i leiligheten har Inger Marie slått røtter og blitt nær venn med naboene. Pleiehjemmet i Speiderveien 14 ligger på andre siden av Vestby i forhold til Inger Maries leilighet i Skades vei.

Inger Marie gruer seg til å måtte flytte. Hun tenker på sommerdagene hvor hun har hygget seg i nabolaget med venner og bekjente og tryggheten av å vite at om det skulle skje noe så er det mange i nabolaget som kan trå til og hjelpe.

181_1176_f2d5fadc08

Inger Marie Lehmann er også aktivt medlem i Vestby kirke.

Det er forståelse for at Vestby kommune trenger leiligheter til kortere botid for folk med «boutfordinger» som de kaller det. På den annen side er det kanskje ikke riktig å flytte aktive eldre mennesker som klarer seg godt selv over til leiligheter for pleietrengende fordi kommunen vil ha plass til flere flyktninger?

Moss Avis