Innenriks

Erna Solberg sier at vi blir flere nordmenn. Det må være feil. Det blir flere norske statsborgere.

Erna Solberg fokuserer også på hvor viktig innvandringen har vært for norsk økonomi. En helt klar forenkling når vi vet at yrkesdeltagelsen tildels er katastrofalt lav blant ikke-vestlige innvandrere, og at øst-europeere betaler bare halvparten så mye skatt pr hode som nordmenn.

Rosemaling i overført betydning er ikke vakkert.

Det vil bli flere av oss nordmenn.

—-

– Vi vet at vi må omstille oss. Skal vi lykkes, trenger vi en stat som styrer mer etter lange linjer, og som blander seg mindre i det som er smått, sa Solberg.

Solberg fokuserte også på hvor viktig innvandringen har vært for norsk økonomi og fremkalte latter i salen da hun uttalte følgende:

– De nye innvandrerne har bosatt seg i hele landet. De har gjort fraflyttingskommuner til vekstkommuner. Jeg har lenge hatt et sterkt ønske om å si dette: Senterpartiet bør sende en stor takk til EU.

Noen bør minne statsministeren på økningen i organisert kriminalitet. For eksempel traktor-, diesel og kobbertyverier som rammer, ikke minst, landsbygda hardt.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Her-er-fire-store-utfordringer-for-Norge-i-arene-som-kommer-7852067.html