Nytt

Le Parisien skriver at terroristene – tilsynelatende to eller tre stykker – som begikk massedrap i lokalene til Charlie Hebdo i Paris, tok et gissel og rømte fra åstedet i en bil.

Les agresseurs ont pris la fuite en voiture, en prenant un otage.

Dette gjør at situasjonen fortsatt er uoversiktlig og utenfor kontroll. Hva islamister kan finne på å gjøre med gisler, vet vi altfor godt.