Tavle

Thea Selliaas Thorsen ved NTNU er en av åtte som har fått rundt 7 millioner kroner fra Forskningsrådets pott for Unge forskertalenter.

Potten hører inn under Forskningsrådets svært attraktive Fripromidler (Fri prosjektstøtte). I år sendte norske forskere inn søknader for til sammen over 7 milliarder kroner, mens om lag én milliard blir bevilget.

Av dette har NTNU sikret støtte til 12 forskerprosjekter, 8 Unge forskertalenter-stipend og ett mobilitetsstipend.

Ved det humanistiske fakultet er gleden stor over årets tildeling, som endte med to postdoktorprosjekt i tillegg til unge lovende-prosjektet til Thea S. Thorsen

Thorsen har doktorgrad i latin og er ekspert på romersk-latinske kjærlighetselegier. For midlene hun får fra Forskningsrådet, skal hun forske på homoerotiske dikt i den heteroseksuelle tradisjon.

Midlene betyr at hun for eksempel kan ansette en stipendiat og en post.doc til å jobbe sammen med seg de neste årene. Klassisistens prosjekt har tittelen «The heterosexual tradition of homoerotic poetics».

 

Universitetsavisa: Får sju mill. til å forske på homoerotiske dikt