Kort

Svenske synes ikke hun fortjener den komfortable svenske tilværelsen mer enn flyktninger, da den ikke er hennes fortjeneste. (Hva med selve livet?) Metro