Skyting og eksplosjoner blir mer og mer vanlig i Sverige. Det går knapt en dag uten at noen blir skutt eller sprengt i Sverige. Media ser ut til å ha mistet interessen og i dag får en skyting sjelden oppmerksomhet i svenske medier.

For å finne ut hva som skjer i Sverige og for å få kontroll på tingenes tilstand, må svenskene i økende grad henvende seg til alternative medier og prosjekter for å få informasjon, ettersom svenske medier i økende grad vinkler informasjonen sin og aktivt jobber for å skjule hva som er skjer i Sverige.

Svenske journalister har sviktet sitt grunnleggende oppdrag med å overvåke og rapportere om hva som skjer i samfunnet og i dag har journalistene i stedet tatt på seg en rolle for å utdanne og oppdra svenskene.

Det svenske folket må akseptere en gigantisk migrasjon, det svenske folket må skremmes inn i klimahysteri osv. Mediene har sviktet svenskene, og for å få informasjon og nyheter tyr stadig flere svensker til alternativer. Et av de mange prosjektene som er satt i gang er incharts.se Siden er et non-profit arbeid og på siden kan du lese:

«InCharts idé er å visualisere ulike sider ved Sverige og det svenske samfunnet som ikke allerede er lett å finne andre steder. I utgangspunktet var det fokus på diagrammer for å illustrere fremgangen i ulike kommuner med hensyn til vaksinasjon mot covid-19. Covid-19-vaksinasjonene har imidlertid blitt stående der. Siden høsten 2021 er det kriminalitet i Sverige, og spesielt våpenvold, som er det primære dekningsområdet.»

Prosjektet startet rundt årsskiftet 2020/2021. Domenenavnet ble registrert i april 2021.

En skyting koster 75 millioner

Ifølge politiets statistikk har det vært 197 skytinger frem til juni i år, hvorav 34 var dødelige. Kostnadene for samfunnet er enorme, og ifølge et forskningsprosjekt fra 2018 ble det konkludert med at en skyting kostet samfunnet 75 millioner svenske kroner. De som må betale for dette er de svenske skattebetalerne, som allerede er hardt presset av høye skatter, høye drivstoffpriser , høye strømpriser og stadig dyrere mat i butikkene.

Morgan Johansson tok feil igjen

I 2017 sa sosialdemokraten Morgan Johansson i et intervju at det er en veldig, veldig liten risiko for at uskyldige mennesker blir rammet av skyting og fremdriften av gjengvold. Som med så mye annet tok Morgan Johansson (S) feil, og de siste årene har mange utenforstående som ikke er knyttet til gjengvirksomhet kommet i veien for gjengenes kuler.

I 2020 ble det gjennomført en undersøkelse av SVT som viste at stadig flere i Sverige ble berørt av gjengenes fremgang. SVTs gjennomgang viste da at 12 utenforstående har omkommet og 19 er skadet, bare de siste seks årene.

Skyting blir oppslag

Svenske medier er ikke lenger like villige til å rapportere om ting som forstyrrer det bildet av Sverige som media og svenske politikere ønsker å spre til omverdenen, noe som har åpnet for flere og flere muligheter der folk vanligvis henter informasjon på frivillig basis og gjøre den tilgjengelig på internett. Gjengvold er et økende problem i Sverige og tas ikke lenger på alvor av svenske medier. Som Expressen-journalist Viktor Barth-Kron trakk frem på sin Twitter 17. juli i år.

Svenske politikere som Morgan Johansson (S) og Michael Ramberg (S) har flere ganger varslet at de vil gå hardt ut mot den økende volden fra gjengene. Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) har sagt at hun vil snu hver stein for å håndtere gjengvold. Til tross for strengere straffer og innsats fra politiets side, ser ikke antallet skytinger eller eksplosjoner ut til å synke i Sverige.

Kartet finner du her:
https://www.incharts.se/

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.