Sakset/Fra hofta

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har dømt Frankrike til å betale erstatning på 7 – 9.000 Euro (60 – 78.000 i norske penger) til ni arrestanter for å ha blitt holdt 48 timer for lenge i varetekt.

Høres ikke det rimelig ut? Ja, er ikke en «daglønn» på over 30.000 kroner passende for tapt arbeidsfortjeneste pluss «tort og svie»?

le-ponant-trial-sketch-of-the-accused

tegning: fra rettssaken

Det kommer kanskje litt an på omstendighetene, skulle man tro. I akkurat denne menneskerettssaken handlet det om ni somaliske pirater som bl.a. hadde kapret en fransk yacht – «Le Ponant» – i 2008 og tatt hele mannskapet på 30 som gisler. Franske marinefartøyer fulgte yachten, men uten å gripe inn før eieren av yachten hadde betalt løsepenger og gislene var løslatt uskadde. Et annet fransk skip var også kapret, og i disse to tilfellene tilsammen ble det utbetalt løsepenger tilsvarende mellom 25 og 30 millioner kroner til piratene for løslatelse av gisler og frigivelse av skip.

I etterhånd gikk franske kommandosoldater til aksjon og tok i to omganger tilsammen 9 pirater som ble holdt i forvaring i opptil 6 døgn og 16 timer før de ble overlevert i franske myndigheters varetekt i Frankrike. Der ble de holdt ytterligere 48 timer, og det er disse to døgnene i varetekt på fransk jord som utgjør et brudd på piratenes menneskerettigheter. Ifølge dommen hadde franske myndigheter mer enn nok tid til å utarbeide siktelsen mot piratene før de ankom fransk territorium. Piratene tilkjennes derfor kompensasjon for utholdt ulovlig varetekt i 48 timer i Frankrike.

At piratene hadde holdt et stort antall gisler «i varetekt» og fått utbetalt mellom 5 og 6 millioner Euro i løsepenger var EMD fullstendig uvedkommende.

EMDs jurisdiksjon i tolkning av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) gjelder kun i de europeiske medlemslands territorium. Hva piratene hadde foretatt seg i det Indiske hav og i Somalia, før de ble bragt til Frankrike som fanger, er derfor saken uvedkommende.

Noen vil mene det er et eksempel på hva som skjer når rett ikke lenger skal ha noe med rettferdighet å gjøre.