Nytt

På denne tiden av året kommer gjerne de hyggelige avismeldingene om at alt går fremover i skolen, og helst spesielt i Oslo.

«Osloelever best – i alle fag», skriver VG.

ris2b

Ris skole

Vi skrev om resultatene fra noen Osloskoler ifjor hvor vi tok for oss to typiske østkantskoler (Haugerud og Tokerud) og to typiske vestkantskoler (Ris og Midtstuen):

Mens landsgjennomsnittet, Oslo og vestkantsskolene viser en svak fremgang i forhold til ifjor er det ikke samme oppgang for de to Groruddalsskolene.

For Haugerud skole ser vi et lite byks fra 2009-10 til 2010-11 og deretter en synkende tendens. Den gjennomsnittlige eksamenskarakteren er i 2012-13 noe forbedret siden 2009-10 (fra 3,50 til 3,57) selv om den er gått ned de to siste årene.  Aftenpostens “toppresultater” er det allikevel vanskelig å få øye på all den tid de to Groruddalsskolene ligger et helt karakterpoeng under vestkantskolene.

Hva i all verden som skjer på Tokerud skole tør jeg ikke spekulere i, men det aner meg at en større ressursoverføring er på vei.

osloskoler 2014

Iår er bildet noe endret. Tokerud skole, som ifjor så ut til å være i fritt fall, har reist kjerringa og Haugerud skole er på oppadgående med beste resultater siden 2008 (og kanskje lenger tilbake). På vestkanten er det en motsatt trend – resultatene er synkende. Ikke at det er noen krise, de er fremdeles langt over både Oslos gjennomsnitt og landsgjennomsnittet, men like fullt er det en nedgang, særlig for Midtstuen.

Men igjen er samlebegrepet Osloelever nokså misvisende.  Det er vestkantskolene som trekker gjennomsnittet opp,  selv om det er gode forbedringer på østkantskolene.

De største forskjellene i eksamensresultatene finner vi i norsk hovedmål skriflig og matematikk skriftlig.

VG