Etter år med krav om tilbakebetaling av statsstøtte, og etter to rettssaker, har staten og skolekjeden Akademiet nå inngått forlik.

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at forliket innebærer at alle forhold knyttet til tilsyn med skolenes økonomiforvaltning i perioden 2010–2014 er endelig avgjort.

Kunnskapsdepartementet mener at skolene har vist en konstruktiv vilje til å innrette sin praksis i samsvar med regelverket, samt driver skoler som kan vise til gode resultater.

Tidligere rettssak mellom partene har bidratt til viktige avklaringer av hvordan regelverket skal forstås, og departementet har utarbeidet egne retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Kunnskapsdepartementet mener det er lite hensiktsmessig å fortsette å kontrollere forhold som ligger tilbake i tid.

Konflikten mellom Privatskolen og Kunnskapsdepartementet har pågått i mer enn ti år versert i flere år. VG var tidlig ute med å dekke saken. I 2012 hadde de dette oppslaget:

Skolebaroner kjøper fra egne selskaper – tjener millioner
BERGEN (VG) Privatskolen Akademiet fikk 33,7 millioner kroner i statsstøtte for å gi undervisning til elevene. Omtrent 14 millioner havnet ifølge Riksrevisjonen i eiernes andre selskaper.

Flere av eierne og styremedlemmene tjente godt på skolevirksomheten.

Bak Akademiet Bergen AS står eier og daglig leder Terje Risa (51), samt eier og styreleder Helge Teige (47).

Begge har de siste årene hatt millioninntekter på skoledriften – og selskapene som selger tjenester til skolene.

* Til sammen hadde Teige i 2008, 2009 og 2010 en likningsinntekt på 7,2 millioner kroner fra ulike roller i selskapene sine. 2010 var foreløpig det mest lønnsomme året, med en likningsinntekt på omtrent 3,5 millioner kroner.

* De samme tre årene har partner Terje Risa hatt en likningsinntekt på 9,15 millioner. Også for ham var 2010 best, med drøyt 3,5 millioner. (VG)

Akademiets eiere fant seg ikke i behandlingen, og i februar 2015 stevnet de staten ved Kunnskapsdepartementet. Den saken tapte de:

Privatskolen Akademiet tapte mot staten
Saksøkte staten etter at skoler måtte betale tilbake statsstøtte
Privatskolekjeden Akademiet tapte mot staten i Oslo tingrett.

Saken ble ikke uventet anket til lagmannsretten, og i 2017 vant Akademiet frem med sitt søksmål.

Akademiet Drammen og Akademiet Ålesund har fått medhold i de vesentligste deler av sin klage mot Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet sitt tilsyn av skolene i 2011. Staten er også dømt til å betale 100% av saksomkostningene til Akademiet Drammen og 75% av saksomkostningene til Akademiet Ålesund. (PM Akademiet/NTB)

Nå, etter mer enn ti års strid er altså striden bilagt.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet og å kunne se framover. Nå kan vi bruke enda mer tid og krefter på å utvikle skolene, sier markedsføringssjef Siri-Kristin Jensen i Akademiet.

Akademiet drifter ifølge egne nettsider ti videregående skoler og to grunnskoler. (NTB)

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!