Nytt

Snorre Valen (SV) har kastet seg på kritikken mot kommunestyremedlem i Levanger, Svein Musum (Frp). Musum foreslo i et kommunestyremøte onsdag kveld at Levanger kun vil ta imot kristne flyktninger fra Syria og Irak. (Saken er omtalt på Document her). Musum kom med forslaget fordi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hadde anmodet Levanger om å bosette 45 flyktninger neste år.

Valen sikter til Musums forslag og omtaler det som siling av mennesker og mener det er brudd på menneskerettighetene. Valen tramper ufortrødent videre og hinter til at Frp er et parti med rasister, og endelig tar han det helt ut og antyder at Musum bærer på ideer som leder tankene hen på en liten mann, med sideskill og bart. Her er noen utvalgte sitater fra Valen

– Han kan ikke sile mennesker på denne måten. Det strider imot menneskerettigheter, sier stortingsrepresentant Snorre Valen (Sv) til adressa.no.

– Hadde han fått viljen sin, ville Norge blitt felt i menneskerettighetsdomstolen

– Frp er nødt til å ta et oppgjør med rasisme i egne rekker. Hadde det vært et annet parti hadde det vakt reaksjoner i partiledelsen med en gang.

– Mennesker kan ikke deles inn etter hva de bidrar med ut ifra hva slags religion de har. Slike uttalelser har ført til vanvittige og forferdelige hendelser tidligere i historien, sier Valen.

Både Musum og alle andre – inkludert Snorre Valen – vet at kristne er spesielt utsatt i Syria og Irak. Under islamistenes svarte flagg blir de kristne minoritetene forfulgt og terrorisert i et omfang og på en måte vi ikke evner å ta innover oss.

Snorre Valen rammer ikke først og fremst Musum og Frp når han rasiststempler og hitler partiet for å ville prioritere kristne flyktninger fra Midtøsten. Stortingsrepresentant Snorre Valen kan takke Gud for at han ikke er som andre mennesker; de som er rasister, bryter menneskerettighetene og siler mennesker. Da er det tross alt bedre å ofre sine kristne brødre på det korrekte hykleriets alter.

 

Adresseavisen: – Det strider imot menneskerettighetene