Nytt

Langt færre europeiske land enn tidligere viste sin interesse for OSSE sin store konferanse om anti-semittisme i Berlin 13. november (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). På tross av en kraftig økning i antisemittismen i Europa de siste årene, var europeiske regjeringer langt dårligere representert denne gang enn ved forrige konferanse i 2004.

USAs FN-ambassadør Samantha Power var flengende i sin kritikk, rapporterer The Tablet.

“It is also why, frankly, it is deeply concerning that even as anti-Semitism is rising in Europe, a third fewer countries are participating in the 2014 conference than took part in the 2004 conference, and only one in three of the countries that sent a foreign minister or other cabinet level official in 2004 has sent one at that level to this conference.”

I 2004 vedtok OSSE-konferansen Berlin-deklarasjonen med tiltak mot anti-semittisme.

«Based on the Declaration, the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) leads the Organization’s efforts to combat anti-Semitism through a range of measures, such as training police officials, prosecutors and civil society, and collecting data about hate crime provided by governments, NGOs and international organizations in the Hate Crime Reporting website

Møtet denne måneden, 10 år etter, skulle diskutere hvordan anbefalingen var fulgt opp og vurdere nye tiltak i lys av de stadig økende antisemittiske handlingene og holdningene i Europa.

Konferansen ble åpnet i Berlin av den tyske utenriksministeren. Det er ingen opplysninger på Utenriksdepartementets eller Den norske ambassaden i Berlins sider om noen norsk deltagelse. Det betyr trolig at ingen fra den politiske ledelsen har deltatt. Det er heller ingen referater i norske media tilgjengelig på nett.