Nytt

Lars Gule uttaler seg om ekstremisme og hvordan vi alle kan forhindre ekstremisme.

En ekstremist kan ifølge Gule være noen som har en vedvarende virkelighetsoppfatning som avviker fra vår beste kunnskap. Altså noen som forstår verden annerledes enn det forskning viser oss og som flertallet aksepterer.

Alle skal behandles med likeverd og menneskerettighetene er en rettesnor fordi det er en global enighet om dem. Gule glemmer tydeligvis noen områder på jorda som ikke tar hensyn til slike rettigheter – IS og Saudi-Arabia er vel to gode eksempler.

– Alle må ha likeverd. Menneskerettighetene er for eksempel noe som har global enighet. Selv om ikke alle er enige i begrunnelsen, så er vi enige i konklusjonen, sier Gule.

Sterke følelser, og fuktige julebord er tydeligvis to mulige faktorer for at folk ramler utenfor og blir ekstreme.

– Det er viktig at vi lærer å leve med hverandre, og strekker ut ei hånd. Vi kan også ta hensyn til en del forskjeller som gjør at vi kommer bedre overens. Julebord og studentfester trenger for eksempel ikke bare handle om alkohol.

En del vold og overgrep må møtes med motvold. Hvilken type vold og overgrep får vi ikke vite.

– En del vold og overgrep må stoppes med motvold, men vi må tenke fordømt nøye gjennom hva vi gjør. Hvis vi invaderer noen i utide kan dette skape sterke følelser som hat, hevngjerrighet og offerfølelse som igjen gir argumenter til ekstremistene.

Gule mener det er viktig med møter om ekstremisme, slik kan vi kjenne igjen problemene og årsakene, og til slutt møte medmenneskene våre og arbeide med problemene. Slik vil det gå bra. Dialog.  Høres ut som rene Kardemommebyen dette her.

Nettopp derfor er det så viktig å ha slike møter om hva ekstremisme er og hvordan alle kan bidra, mener han. Når flere kan gjenkjenne problemet og årsakene, kan vi møte medmenneskene våre og arbeide med problemene.

Fred, frihet, toleranse og fargerikt fellesskap er stikkord barna av -70 og -80 tallet vokste opp med. Hvordan ble ekstremisme en del av hverdagen noen tiår senere? Det er neppe fuktige julebord og fester som er årsaken.

http://h-a.no/nyheter/mangler-oversikt-over-ekstremister