Tavle

Hamar Arbeiderblad har alltid sitater fra kjente personer på debattsidene sine. I dag er det SV-politiker Akhtar Chaudry som viser oss at kvinner med annen etnisitet enn norsk kan være viktig for oppslutningen til  SV:

En Fatima som nestleder eller partisekretær kunne styrket vår oppslutning.

Arbeiderpartipolitikeren Thorvald Stoltenberg uttaler seg om sykdom:

De narkomane har den siste straffbare sykdommen her i landet.

Hva med røykerne som ikke får lov til å utøve sin sykdom på offentlige plasser?