Nytt

Red. er invitert til å holde foredrag i Bergen Studentersamfund om den skjulte offentlighet. I innledningen til programmet står en setning som fortjener å siteres:

Eit stille fleirtal tapar alltid utan representasjon.

De få ordene rommer mye norsk historie: Det stille flertall var noe venstresiden hatet på 70-tallet. Man greide å lage en konstruksjon hvor det tause flertall ble forbundet med noe moralsk tvilsomt. Ledere som Richard Nixon og Ariel Sharon ble symboler på hvor galt det kan gå når høyresiden slipper til. Dette har vært effektive myter fordi mediene effektivt har spredt dem uten forbehold.

Red. skal snakke om forskjellen på offentlig debatt i Danmark og Sverige. Hvor går Norge? Det er aktuelt å bruke Lars Vilks-foredraget på Deichman nylig som eksempel.

Møtet begynner kl 1800 i Det Akademiske kvarter.

Se programmet her.