Kort

Rekruttenes IQ er synkende. Politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten linker dette til utdannelse. Men man får da ikke høyere IQ av utdannelse?