Nytt

Muslimske jenter tar utdannelse, gjerne lang utdannelse, for å slippe å bli tvangsgiftet. Gerd Fleischer, leder av Selvhjelp for Innvandre og Flyktninger, SEIF, bekrefter at det forholder seg slik.

– Det er spesielt jentene som tar høyere utdanning og flere tar seg god tid med den lange utdannelsen for å unngå å gifte seg, forteller Fleischer til P4.

Den største gruppen av jenter som skal tvangsgiftes har aldri muligheten til å velge studier og blir gjerne bedt om å droppe ut av skolen allerede i videregående.

De som er ressurssterke får lov til å studere videre, men selv etter å ha kommet seg gjennom studiene og fullført høyere utdanning, ender et stort antall jenter opp med å måtte bryte med familien eller bli tvangsgiftet, ifølge P4.

– Innvandrerjenter tar utdanning for å utsette ekteskap