Sakset/Fra hofta

Mens Dan Park kan sies å tilhøre en slags tradisjon av provokasjoner som det finnes flere historiske eksempler på, har Antirasistisk Senter (ARS) med årene skapt en litt annen tradisjon som de selv er blant de fremste målbærerne av.

Det er nemlig ikke første gang organisasjonen deler ut veldig ufine stempler. Denne gang er det «forsvar for nazistisk propaganda».

Om vi spoler tiden tilbake til 1993, finner vi et annet eksempel. Den gangen gav ARS ut en bok med tittelen «Aller ytterst», ført i pennen av sosiologen Henrik Lunde, som tok mål av seg til å gi en oversikt over rasistiske grupperinger i Norge.

Oslo-kvinnen Inger Marie Løkling – et medlem av en gruppe kalt Tverrpolitisk Velgerinitiativ, som skrev avisinnlegg med kritikk av innvandringspolitikken – ble omtalt i boken. Det fremkom blant annet feilaktige påstander om at Løkling hadde delt ut løpesedler for en rasistisk organisasjon.

Løkling gikk til søksmål for ærekrenkelse og vant frem i en kjennelse i lagmannsretten, som Lunde anket inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg uten å få medhold.

Slik ARS i dag ikke legger så stor vekt på presisjonsnivået, gjorde Lunde det samme den gangen. Som Aftenposten skrev den 13. februar 2002 i forbindelse med Menneskerettighetsdomstolen dom:

Lunde beklaget at det forekom visse faktiske feil i beskrivelsen av Løkling, men mente feilene ikke var av betydning for det Løkling oppfattet som ærekrenkende.

Domstolen så det annerledes:

EMD referer lagmannsrettens dom, der det hevdes at hvis Lunde hadde unngått blunderne, hadde han neppe funnet grunnlag for å omtale Løkling i det hele tatt.

Strasbourg-domstolen legger også vekt på at det er alvorlig å bli stemplet som rasist, og at det skjedde i en bok som fremsto som vitenskapelig.

Det er altså på sett og vis et troskap mot sin egen tradisjon ARS i dag vil manifestere idet de demonstrerer mot Document-møtet – en tradisjon for usannhet, hva enten det er fastslått i retten eller ei.

Hvor mange har lyst til å marsjere under usannhetens fane?