Tavle

SV sliter om dagen. Når man ser hva ungdomsorganisasjonen SUs nye leder Nicholas Wilkinson, som erstattet den høyst oppegående Andreas Halse, skriver om hatvold i Dagbladet, forstår en noe av grunnen.

Wilkinson forteller om en homofob voldsepisode i fullt dagslys med tre aggressorer på Birkelunden i Oslo sist sommer. Frykten for noe lignende gjør seg gjeldende hos mange.

SU-lederen vil ta ondet ved roten.

Som visstnok er deler av organisasjonslivets opplæring i diskriminering:

Å godta diskriminering er å godta at folk behandles dårligere enn andre medborgere. Det gir grobunn for de holdningene som fører til vold.

Det er på tide at vi setter hardt mot hardt. Organisasjoner som aktivt diskriminerer kvinner, homofile eller etniske minoriteter bør miste all statlige støtte. Trossamfunn som sier at likekjønnede par ikke fortjener å gifte seg forteller sine at homofile er annenrangs. De bør miste vigselsretten.

Det er altså delvis kirkenes skyld. Ja, også skolens da:

Det viktigste er likevel at vi tar et oppgjør med holdningene unge vokser opp med. Seksualundervisningen i skolen er en vits.

Hvor virkelighetsfjern er det mulig å bli?

http://www.dagbladet.no/2014/10/20/kultur/meninger/debatt/kronikk/hatvold/35799814/