Sakset/Fra hofta

Auda, dårlige nyheter i vente. Så dårlige at mange sannsynligvis gjør best å i pakke garderoben, passet, gullfiskene og Kjell Aukrust-bildet, gå til innkjøp av uspesifisert enveisbillett til Strømstad og ellers forberede den snarlige flukten fra Velferdsstaten Norge i den grad man kan.

For hvis Frp kommer til makten sammen med Høyre i september, da er det store muligheter for at nettopp du – og landets homofile – blir forbudt:

I Frps alternative budsjett for 2009 vil de fjerne tilskudd til tiltak for lesbiske og homofile.

En av interesseorganisasjonene Anundsen referer til er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Deres hovedformål er å ivareta likestilling og kjempe mot diskriminering av mennesker med ulik seksuell legning.

– Å miste tilskuddet vil bli et vanvittig tilbakeslag. Vi vil bli sendt rett tilbake til den tiden da homofilt samliv var forbudt, sier Linda Halvorsen leder ved Vestfold LLH. [min uth.]

Noe så kultent!

Her var vi godt i gang med felles ekteskapslov, kirkeansettelser og greier, men fjerner man statsstøtten til LLH, da fjerner man samtidig ekteskapsloven av 2008 og partnerskapsloven av 1993 – som begge automatisk erstattes av straffelovens paragraf 213. Følgelig blir homofili strengt forbudt, slik det var inntil nevnte paragraf ble opphevet i 1972. Og hvem vet hvor vi da vil ende? Det finnes jo mange (mye) verre lover enn § 213 som kan innføres når vi først har satt igang den horrible forbuds-snøballen det er å fjerne statlige, økonomiske støtteordninger til interesseorganisasjoner?

Denne kjedereaksjonen – fra manglende statsstøtte til regelrett forbud – vil forresten få skumle konsekvenser for flere.

Frp vil nemlig også – i likhet med Høyre – kutte de statlige overføringene til andre interesseorganisasjoner, som for eksempel Likestillings- og diskrimineringsombudet. På samme vis som homse-forbudet vil dette selvsagt medføre et umiddelbart forbud mot likestilling og antidiskriminering, så alle som eventuelt er for disse tingene gjør antagelig best i å foreta en rask revurdering av sine holdninger for å være på den sikre siden av norsk lov hvis det verste skulle skje i september.

Hva verre er; Høyre mumlet i tillegg noe om statens barneombud tidligere i år, så det blir vel forbudt å være barn i Norge også nå?

For min egen del innebærer den nye praksisen med å likestille manglende statlige midler med et forbud et ganske kjipt problem: Med mindre jeg søker om statsstøtte før det er for sent, ser det neimen ikke bedre ut enn at jeg blir forbudt i nærmeste fremtid jeg også. Og med det markante skiftet fra lovlydig borger til vanekriminell, er det ikke sikkert jeg slipper inn i Strømstad engang. Tilbake gjenstår bare håpet om at forbudet ikke har tilbakevirkende kraft, for uten offentlige støtteordninger kan jeg ha vært forbudt i mange år allerede og med de bøtesatsene vi har her til lands kan det i så fall fort bli veldig dyrt.

Men selv om jeg antagelig er forbudt og mine meninger derfor ikke bør tillegges vekt, vil jeg likevel nevne at i siden det i LLH`s tilfelle later til at de er blitt ekstraordinært avhengige av statsstøtten sin, bør de naturligvis få beholde den. Og for Vestfold LLH`s vedkommende går det usedvanlig klart frem at det statlige tilskuddet attpåtil bør økes betraktelig:

Å skaffe seg kompetente ledere er tross alt ikke gratis, så mye tyder på at Vestfold LHH på langt nær mottar statlige tilskudd i den størrelsesordenen de åpenbart trenger.

Tønsbergs blad: Frp vil fjerne homotilskudd