Tavle

Washington Post har laget en kjekk figur med en oversikt over kompetente estimater av antall fremmedkrigere til Syria fra resten av verden.

IS-jihadistkart

En umiddelbar observasjon er at den europeiske pilen er omtrent halvparten så tykk som den nordafrikanske.

Det er opplagt vanskelig å vite hvor pålitelige tallene er, men i den grad de sier noe om gruppene av jihadist-reisendes innbyrdes størrelsesforhold, går det an å analysere tallene bitte litt.

En øvelse kan være å regne ut antall jihadister pr. 10.000 muslimer i de forskjellige landene, med demografiske opplysninger fra Wikipedia. La oss kalle det jihadist-indeksen.

For Jordan og Saudi-Arabia sett under ett, er jihadist-indeksen nokså nøyaktig to pr. ti tusen

For de jihadist-eksporterende europeiske landenes vedkommende, er indeksen nokså nøyaktig lik én pr. ti tusen. I Nord-Afrika er indeksen til sammenligning en tredjedel.

Disse gjennomsnittlige hyppighetene skjuler store innbyrdes forskjeller. Europeiske land med jihadist-indeks nær gjennomsnittet, er Frankrike, Spania, Østerrike og Albania. Tyskland og Italia er begge godt under med ca. 0,5. Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia og alle de nordiske landene er alle godt over – Sverige f.eks. med 1,6 og Storbritannia med 1,7. I Norge er indeksen 2,7 – i Belgia hele 3,3.

I Nord-Afrika er indeksen 0,45 i Marokko og 2,7 i Tunisia – hvor endel av det muslimske brorskapet var i eksil –, men bare skarve 0,04 i Egypt. (Tyrkia ligger med 0,05 omtrent på nivå med Egypt.)

Eksporten av jihadister er altså proporsjonal med produktet av jihadist-tettheten og antall muslimer. Når begge faktorene er av en viss størrelse, blir produktet også stort. Dette gjelder altså Saudi-Arabia, Jordan, Tunisia og Marokko, i noe mindre grad Storbritannia og Frankrike.

Her kunne man tenke at det for en muslim å bo i et stort og overveiende muslimsk land (Egypt, Tyrkia), virker dempende på jihad-trangen. Det å bo i Nord-Europa virker forsterkende. Skal tro om det er fornuftig at muslimer bor i sine egne land?

Noe av forskjellene skyldes nok økonomiske og logistiske hindre for å reise. Det er lettere å dra fra et rikt land. Eller er det sånn at den som er jihad-tilbøyelig, helst utvandrer til et rikt land? Sett fra en terrororganisasjons perspektiv, er det opplagt fornuftig å bruke Nord-Europa som logistisk base.

Observasjonen er uansett tankevekkende: Jo rikere land, desto større jihad-tilbøyelighet. Kan det være kjedsomheten. Saudi-Arabia er forholdsvis rikt, det samme er Tunisia, med all sin vestlige turisme.

I noen grad stemmer dette også internt i Europa. Nord-Europa er rikere enn Sør-Europa. Hvorfor Spania har dobbelt så høy jihadist-indeks som Italia, er ikke godt å si. Er det Isabellas skyld?

http://www.washingtonpost.com/world/foreign-fighters-flow-to-syria/2014/10/11/3d2549fa-5195-11e4-8c24-487e92bc997b_graphic.html