Feature

Den fjerde propagandavideoen IS har offentliggjort med det britiske gisselet John Cantlie som talsmann, brukes i hovedsak til å meddele at terrorstaten har høy selvtillit.

Han redegjør i detalj for hvordan flere mulige hendelsesforløp uansett vil være til fordel for IS, og sår tvil om vestlige regjeringers redelighet. Frykten for terrorangrep i Vesten næres med en antydning om at dette er tenkelig.

Det kan virke som det er et poeng for IS å vise styrke gjennom åpenhet, gjennom å redegjøre for hvordan strategien deres vil virke. Det er nummeret før harselas over Vesten.

Man tar seg nesten i å lure på om de snart vil poengtere hvor dumme europeerne er, som rettsforfølger islamkritikere snarere enn islamister.