Tavle

Norske helsemyndigheter har tatt flyplasskontroll opp til vurdering som mulig mottiltak mot spredning av ebola. I den forbindelse har helsedirektør Bjørn Guldvog noen refleksjoner:

Guldvog sier situasjonen er mer kritisk i USA og Storbritannia enn i Norge fordi de har flere flyavganger som går direkte til de hardt rammede landene i Vest-Afrika.

Dette gjør på den ene siden de nevnte landene mer utsatt. På den annen side vil man der som regel vite det hvis en person kommer fra Vest-Afrika, mens en passasjer på vei til flyplasser med lite interkontinental trafikk, godt kan komme fra Vest-Afrika uten at man kan vite det på ankomstflyplassen.

Et mulig tiltak gir seg selv: et system for sporing av flypassasjerers bevegelser. Idet et fly letter fra et område med en farlig epidemi, går passasjerlistene til smittevernmyndigheter, politi og sikkerhetstjenester verden over.

I en tid hvor folk gjerne vil vite opphavet til ting de putter i munnen, kjenner de ikke nødvendigvis opphavet til naboene sine. Et paradoks, kan man vel si.

http://www.nrk.no/norge/vurderer-flyplasskontroll-mot-ebola-1.11978710