Nytt

Parlamentet i Ankara har med tre fjerdedels flertall i dag gitt regjeringen i landet grønt lys for militær innsats mot den islamske staten (IS), som presser kurderne hardt ved Tyrkias sydgrense.

Et viktig hinder for å bli med i koalisjonen mot IS, var ryddet av veien:

Turkey previously rejected action against Isis as the group was holding 46 hostages, including several diplomats, who were released last month.

Forsvarsministeren mer enn antyder at det ikke er Tyrkias egne initiativer som vil bli noen game-changer:

Asked what measures Turkey would now take, Defence Minister Ismet Yilmaz told reporters: “Don’t expect any immediate steps.”

Ikke desto mindre vil koalisjonstyrkene kunne bruke tyrkiske baser i kampen mot IS, og på den måten hjelpe kurderne mer effektivt.

Enhver allianse i denne troløse delen av verden er ellers tidsbegrenset. I dag er det hensiktsmessig å ta kurdernes parti mot sunni-ekstremistene, på et senere tidspunkt kan det forholde seg motsatt. Man vil spille alle partene man anser som trøbbelmakere, herunder også Assad, mot hverandre for selv å gå fri.

Så om dette skulle innebære et midlertidig tilbakeslag for IS, trenger det slett ikke bli permanent.

 

The Independent: War against Isis: Turkey joins Western coalition in fight to stop militants