Tavle

Document.no AS avholder generalforsamling onsdag 8. oktober kl 1900. Sted: Døhli Velhus, Strandsvegen, 2080 Eidsvoll. Valg av sted skyldes at generalforsamling skal avholdes i kommunen hvor selskapet er registrert. Innkalling med tilhørende papirer er sendt ut per epost og brev.