Islamnet har invitert den amerikanske konvertitten Yusha Evans til å holde foredrag i Stovner Moské i desember.

Han skal snakke om dommedag. Den islamske sådan. Vi får en smakebit:

Før Qiyamah inntreffer vil vi se mange tegn som Profeten (fred være med ham) har fortalt oss om. Det er nesten 60 små tegn som vil inntreffe en stund før Dommedagen. Deretter vil de store tegnene komme når Endetiden er nær. Imam Mahdi vil komme fra Profeten (fred være med ham) sin slekt, og Allah vil hjelpe ham med å få Han SWT Sin religion til å seire. Al-Masih ad-Dajjal (Antikristus) vil komme frem for menneskeheten. 

Han vil være en ung mann med en rødmusset hud og krøllete hår, og vil være enøyd hvor det høyre øye ligner en flytende drue. Etter at Dajjal har kommet ut og spredt korrupsjon i verden, vil Allah sende Jesus, sønn av Maria, tilbake til jorden. Ya’jooj and Ma’jooj vil komme ut. Tre steder på jorda vil bli svelget av kloden. En røyk vil komme ut. Beistet vil komme! En krig mellom godt og ondt vil finne sted…

yusha_end_of_days_608px_ny

Jaha, da vet vi hvordan den islamske Antikrist ser ut. Men, enøyd med et høyre øye (?) som ser ut som en flytende drue? Burde være lett å peke ut i en forsamling.