I en undersøkelse ble 600 britiske muslimer med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh i alderen 18-45 spurt hva de mente om voldelige protester og terrorisme.

‘Contrary to popular views about radicalisation, unemployment, educational achievements, discrimination, and stressful life events did not show associations with sympathies towards violent protest and terrorism,’ the researchers wrote.

Suffering from depression, being financially comfortable and being socially isolated were also common factors amongst those sympathising with terrorism, the University of London study found.

Mange synsere har foretrukket å forklare vold med sosioøkonomiske faktorer. At innvandrere er dårligere stilt og at dette fører til at de faller gjennom i samfunnet. Denne undersøkelsen slår bena under dette. Tvert i mot viser det seg at de som støtter terrorisme og vold har det svært så komfortabelt økonomisk.

p6isisREUTERSv2

Litt deprimerte, isolerte men økonomisk komfortable jihadister?

De som var mest positive til terrorisme og vold svarte også at religion var «veldig viktig» fremfor «nokså viktig». Pakistanere støttet terror i litt større grad enn de med familiebakgrunn fra Bangladesh, men forskjellen var minimal.

I den yngste gruppen (18-25 år) var det flere som støttet vold og terror enn som tar avstand. Det samme gjaldt aldersgruppen 36-45 år.

Muslimer som er født i Storbritannia er mer positive til terror enn de utenlandsfødte. Dette kan ha sammenheng med alderen, i tillegg til at annen- og tredjegenerasjon lettere blir radikalisert enn førstegenerasjons- innvandrere som ofte jobber for å tilpasse seg samfunnet.

Tenketanken Quilliam kommenterer at man skal utøve forsiktighet med resultatene. Seniorforsker, Dr Erin Marie Saltman, sier at det kan føre til «unhelpful policies» rettet seg mot spesifikke minoritetsaldersgrupper. «Det er veldig farlig», sier hun.

Men det er jo nettopp minoritetsaldergrupper som blir jihadister! Målgruppen er klart og godt definert.

 “You don’t want to go up to a 19-year-old second or third-generation British Muslim and say ‘you’re prone to radicalisation’.

“We see females go out and become wives of jihadists and we see white people with no Muslim background who’ve gone to help jihadists. What you need to work on are the roots… we need to be teaching young people to have critical digital consumption habits and debunk myths about ideology.”

erin-marie-saltman-small

Dr Saltman fra Quilliam vil ha mer forskning

Tenketanken Quilliam er hva den er: en statsfinansiert tenketank. Herfra kommer det lite som kan brukes til noe praktisk. Hvordan skal man lære tenåringer kritiske digitale forbruksvaner? Det er tenåringene som er i forkant av utviklingen og vi andre som henger etter.

Og hva mener egentlig Dr Saltman om å «avkrefte myter om ideologi»? Er det ideologien islam hun sikter til? Skal de muslimske barna læres opp til å lese koranen på «rett» måte eller skal hele ideologien hives på søppelhaugen?

Dr Saltman har skrevet en rapport om jihad trending – en analyse av online ekstremisme. Analysen er god den, men anbefalingene for hvordan man skal imøtegå problemet er standard svar for en teoretiker: Opprette utvalg, forum, påvirke sosiale media, bedre digitale kunnskaper i skolen, kartlegging og til slutt: Mer forskning om hvordan høyreektreme bruker internett til å markedsføre seg.

En forsker vil alltid anbefale mer forskning, men å avslutte med å anbefale forskning på en helt annen gruppe med helt andre problemstillinger er litt spesielt.

Dr Saltman er spesialist på høyreekstreme grupper i Europa. Hun burde kanskje ha holdt seg til det temaet.

Daily Mail  The Independent

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂