I et jødisk nabolag i London ble det avholdt en religiøs parademarsj (Torah) i forrige uke. Ugifte, jødiske kvinner og menn har forbud mot fysisk kontakt og The Shorim Group hadde hengt opp postere langs ruten for å sikre at kjønnene ble holdt adskilt. 

Disse posterne ble imidlertid hengende igjen etter at parademarsjen var over og det rant inn  med klager til kommunen fra folk som trodde at kvinner nå måtte holde seg til én side av veien.

Det er blitt enighet om at posterne kun skal være på hebraisk til neste år og at de skal tas ned det øyeblikket parademarsjen er over.  Daily Mail

1411486520972_Image_galleryImage_torah_poster_JPG