Kort

Innvandrerforeldre i Danmark vil ikke ha «språkplasser» i barnehavene hvor barna kan omgås danske barn.  Den Korte Avis