Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier regjeringen har jobbet intenst med å hente ut et barn fra Syria som har norsk IS-far. Barnet er født i Syria og under skolepliktig alder.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge, sier Huitfeldt.

Det kan virke som om regjeringen setter mye inn på å hente barnet til Norge.

Avisen skriver at barnet, som er overført fra kurdiske selvstyremyndigheter til norsk personell fra UD og Forsvaret, er på vei mot Norge via Irak.

– I Norge vil barnet få den oppfølgingen og omsorgen det trenger og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter, sier Huitfeldt.

Hun sier saken har vært høyt prioritert etter at norske myndigheter i vår ble kjent med saken. UD ønsker ikke å gi ytterligere informasjon om barnet eller reisen til Norge. Dette for å ikke bidra til identifisering av barnet.

Hvorfor setter Norge så store ressurser inn på å hente et barn med IS-far til Norge? Det ønsker ikke utenriksministeren å svare på og journalistene spør heller ikke. De er enda ivrigere etter å hente barna til Norge. Hva befolkningen måtte mene spiller ingen rolle.

Redd Barna vil at regjeringen henter enda flere barn av IS-foreldre til Norge.

– Jeg ber alle om å respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med størst mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier utenriksministeren.

– Flere bør hentes til Norge

Redd Barna er glade for at barnet blir hentet til Norge, og håper at flere kan følge etter.

– Vi håper dette vitner om at norske myndigheter vil hente hjem de resterende barna og deres mødre, sier direktør Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Norge har juridiske forpliktelser overfor disse barna, påpeker Knag Fylkesnes

Ifølge Redd Barna lever barna under torturlignende forhold. Det er en løs definisjon av tortur som gjør ordet meningsløst.

– For oss er det helt uakseptabelt at norske myndigheter med viten og vilje tillater at norske barn blir sittende igjen i det som omtales som torturlignende forhold, og lar dem bli straffet for noe de ikke har gjort. Nå må de få komme hjem før det er for sent, sier hun.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.