Gjesteskribent

Tilfeldigvis var eg i Oslo måndags ettermiddag og fekk oppleva demonstrasjonen mot ekstremisme. Bakgrunnen for protesten var bestialiteten i IS og avsky mot Profetens Ummah.

Sjølv om Hamas og Boko Haram slapp unna denne gongen, var markeringa eit gledeleg initiativ frå norsk-muslimsk hald. Mange av oss har i årevis sakna vilje blant muslimar flest til å stå opp mot totalitære krefter, anten det er tale om radikal islam, militant islamisme eller islamistisk ekstremisme.

Hendinga var på førehand løfta fram i alle leiande aviser, radio og fjernsyn. Som ekstra trekkplaster var det annonsert med biskop, partitoppar og statsminister.

Kor mange ville delta? Mange hadde venta mellom femten og tjue tusen. Det ville ha stått i forhold til demonstrasjonstoget mot Salman Rushdie og ytringsfridomen på eit tidspunkt då talet på muslimar i Noreg var ein brøkdel av i dag. Eller då mange tusen møtte på Youngstorget i 2012 for å vise avsky mot amatørfilmen The Innocence of Muslims. Det var på nytt krav om sensur og nei til «blasfemi» (dvs. krititikk av islam), – ein kampanje som framleis går verda rundt, ikkje minst i FN-systemet.

Framfor Stortinget måndag var det samla mykje folk. Frå observatørar varierer talet frå om lag 3000 til 5000. (Nei, 6000!  opplyser Lars Gule frå utlandet på Dagsnytt 18 i går).

Det som slo meg mest frå utkikkspunktet var likevel at det i flokken var så fåe muslimar. «Vanlege» nordmenn, av typen Ola og Kari, var i klart fleirtal, i nesten overveldande grad.

Det er mogleg at demonstrasjonen likevel var «et tidsskifte», «historisk epokegjørende» osv. Det står att å sjå. Men då må meir enn 1500 muslimar (av Noregs 250.000?) slutte opp om gode arrangement mot totalitære regime og organisasjonar.

Ps:  Ser i avisa i dag at Faten Mahdi al-Hussaini, den taleføre 19-årige organisatoren, vil ut på turnè i skuleverket for å forklare at islam er det motsette av ekstremisme. Kvifor nettopp islam som motsats? Kvifor ikkje demokrati? Og kvifor ikkje ta ein turnè i moskeane først?

 

Hallgrim Berg

kulturist og forfattar