Iran Morovati, som bor på Kongsvinger, kom til Norge som kurdisk flyktning i 1992. Hun reagerer sterkt på anti-terrordemonstrasjonen som var rettet mot IS. Rene reklamen for islam. Det burde ikke kun vært rettet kritikk mot IS, men også mot islams undertrykkende og diskriminerende sider.

– Det er flott at muslimske kvinner demonstrerte mot IS, men de er jo selv undertrykt av den samme religionen som IS tilhører. De burde heller kaste hijaben og demonstrere mot all undertrykkelse som Islam representerer.

—-

– Jeg synes statsministeren og andre politikere viser feil solidaritet, og heller burde si klart nei også til alt det andre som skjer i islams navn, av undertrykking og brudd på menneskerettigheter, tordner den opprinnelig kurdiske kvinnen som har bodd i Norge siden 1992.

—-

– Det er greit å fordømme IS nå, slik mange nordmenn gjorde i Oslo mandag, men husk at islam er den religionen som undertrykker halvparten av samfunnet, nemlig kvinnene, og også minoritetsgrupper og andre som ikke bekjenner seg til islam, noe som vi nå ser resultatet av i form av blant ant annet halshogging. Islam er religionen som ikke regner kvinner som noe verdt, som omskjærer kvinner, som tillater tvangsgifte av jenter helt ned til ni års alder, som godtar æresdrap, som sier at mann og kvinne ikke er like mye verdt, ramser Morovati opp.

http://www.glomdalen.no/nyheter/article7550390.ece