Tavle

VG skriver mandag om to drapssaker: NAV-drapet og mordet på Jonna Rask.

I sistnevnte tilfelle meddeler avisen at hovedtiltalte er en svensk mann på 29, og at de medtiltalte er en norsk mann på 21, en norsk mann på 26 og en svensk mann på 27. Det de unnlater å opplyse om, er at hverken for- eller etternavnene til to av de tiltalte var vanlige i Skandinavia for noen tiår siden. For de to andres vedkommende var ikke etternavnet vanlig.

I førstnevnte tilfelle står det at den dømte er en 27 år gammel mann. Det var formodentlig bare en forglemmelse å utelate at det dreier seg om en «norsk mann»? Så lenge de fire i den førstnevnte saken passerer som skandinaver, må vel det samme gjelde en 2. generasjons­innvandrer med pakistansk opphav?