Kort

Fremmedkrigere sender bilder og videoer om at de bader, spiser kake og lever i full harmoni. db.no

Les også

Les også