Nytt

«Norske eksperter» sier til Aftenposten at pave Frans angivelig støtter maktbruk i Irak, men så eksplisitt uttaler ikke paven seg, selv om han kan tolkes som om han ikke har altfor mye imot maktbruk, bare den skjer uten baktanker etter felles beslutning.

Corriere della Seras Gian Guido Vecchi, en av et syttitalls journalister som var med paven på flyet fra Korea, spurte paven rett ut.

Amerikanske mlitærstyrker begynte for litt siden å bombe terroristene i Irak for å forhindre et folkemord og sikre minoritetenes fremtid. Støtter De amerikanernes bombing i Irak, Deres hellighet?

Takk for et så presist spørsmål. I de tilfellene hvor det pågår urettferdig voldsbruk, kan jeg ikke si annet enn at det er legitimt å stanse den. Jeg understreker verbet: stanse. Jeg sier ikke bombe eller gå til krig. Metodene må vurderes. Det er legitimt å stanse aggressoren, men vi må ikke glemme: Hvor mange ganger har ikke stormaktene under dette påskuddet undertrykt folk eller gått til erobringskrig? En enkelt stat kan ikke avgjøre hvordan denne volden skal stanses.

Paven tenker sannsynligvis på hvordan kurderne skal ha latt yazidiene i stikken idet han fortsetter:

Så er det minoritetene. Folk snakker om de stakkars kristne som lider. Og det er riktig, det er mange martyrer. Men her snakker vi om menn og kvinner, om religiøse minoriteter som ikke er kristne alle sammen, og alle er like fremfor Gud.

 

Esplora il significato del termine: Iraq, il Papa: «È lecito fermare l’aggressore ingiusto»