Nytt

Når byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, er på nivå med ytre venstre i holdningen til Sverigedemokratenes leder når han kommer på besøk, har man en idé om hvor landet ligger.
oslo.rosland.twitter.sd

Å be leder for et lovlig parti om å «reise hjem» er høyst usedvanlig når det kommer fra en byrådsleder. Det er slik Blitz uttrykker seg. Det er brudd på en av de mest elementære regler for menneskelig omgang: generøsitet overfor gjester.

Overfor Sverigedemokratene gjelder ikke vanlig folkeskikk. Det må markeres fra byrådslederen at han ikke er velkommen. Hvorfor må en Høyre-politiker adoptere venstresidens mangel på folkeskikk?

Islam Net har stadig konferanser i Oslo med talere som står for holdninger som ligger i en helt annen kategori. Jeg kan ikke erindre at noen i Rådhuset fant å ville tvitre at de burde holdt seg borte.

Motdemonstrantene viste at de ikke eier folkeskikk og heller ikke representerer demonstrasjonsfriheten. En stille protest er deres fulle rett, men det holder ikke. Møtet må ødelegges. Motstanderen må knuses. Det er en antidemokratisk holdning og venstresiden er stolt av det.

Pressen synes det er helt ok. Finn Hågensen fra TV2 synes det var helt ok med motdemonstrasjonen. Han spurte en deltager om hvorfor ikke Åkesson skulle få tale. – Fordi vårt budskap er viktigere, svarte demonstranten. «Budskapet» var å stopp munnen på SD-lederen. «Vender ryggen til rasismen» var TV2s vignett.

TV2 lot som om det var Arne Myrdal som sto på plenen foran Stortinget, og ikke lederen for et parti som skaper politisk historie i Sverige. For den norske konsensus er det alltid Brummendalen. Det er så lett å boikotte og bringe Åkesson til taushet. Det er som å plukke moden frukt.

Det er andre gang på en uke at politiet står og ser på at en lovlig demonstrasjon blir ødelagt av motdemonstranter som ikke nøyer seg med å markere uenighet, men må ødelegge for den lovlige.

Document spurte innsatsleder under MIFF-demonstrasjonen om hvorfor de ikke tok megafonen fra motdemonstrantene, som ikke hadde noen tillatelse. – Da vil det bli bråk, svarte han, – og vi ønsker ikke å eskalere.

Slik lar politiet de som bruker vold bestemme hva som skal skje.

Da Document påpekte dette overfor innsatslederen svarte han irritert at det ikke var vi som hadde ansvaret. M.a.o hvis det ble bråk var han ansvarlig.

Politiet opererer innenfor de rammer som politikerne setter. De synes det er ok at lovlige markeringer blir ødelagt.

Små NGO’er som Vepsen får bestemme hvem som skal få holde utendørsmøter i Oslo. Dette er venstresidens selvtektsaktivisme fra 70-tallet, hvor de følte de hadde rett til å bestemme hvem som skulle bli hørt i det offentlige rom. I et flerkulturelt samfunn blir dette straks mer alvorlig.

At ikke mediene forstår at det er å ødelegge demokratiet å la små aktivistgrupper bestemme hvem som skal få ytre seg. Ett av anklagepunktene Vepsen anførte mot SD var at de var «splittende».

Skal samfunnet være en big happy family?

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ber-akesson-dra-hjem-1.11881239