Nytt

Den ikke akkurat Israel-vennlige nyhetskanalen Al Jazeera har satt opp lister over drepte på begge sider av konflikten. Listen oppdateres jevnlig men viser antall drepte i Gaza som 627 idet artikkelen deres ble oppdatert 24. juli. 

Av disse 627 drepte er 521 notert med alder. Det er ingen nøytrale formidlere av dødstall i Gaza, men jeg antar at Al Jazeera er det nærmeste vi kommer.

Media gir nesten inntrykk av at Israel har barn som mål i sine angrep. Det spiller ingen rolle at Israel sier at de advarer sivile på forhånd. Media fortsetter å benytte opplysninger gitt av Hamas.

Vi tar for oss alderssammensetningen av de drepte i Gaza, basert på Al Jazeeras opplysninger:

Gaza - aldersgrupper 

Her ser vi at søylene for aldergruppene 20-24 og 25-29 peker seg ut. Hele 41,3% av de 521 drepte (hvor alderen er kjent) er i alderen 20-30 år.

Gazas befolkning er ung. Svært ung. Ifølge Wikipedia utgjør gruppen 0-14 år hele 44,7% av populasjonen. Gruppen 15-64 år utgjør 52,7% og de over 65 år 2,7%.

Ved en sammensetning av tallene ser vi at fordelingen av drepte ikke på noen måte er representativ for befolkningens aldersfordeling. Ved tilfeldig bombing ville antall drepte barn vært nesten tre ganger høyere.  

sammenlikning Gaza

Informasjonen fra Al Jazeera viser at Israel ikke bomber tilfeldig og at de gjør hva de kan for å begrense de sivile tapene i Gaza.

Denne bloggen har også tatt for seg kjønnsfordelingen på de drepte.  De har gjennomgått navnene og regnet seg frem til at 78% av de drepte er hankjønn. Se også tall og rapporter fra FN.