Palestinere stormer lastebiler lastet med humanitær hjelp som er brakt inn gjennom en ny USA-bygget pir på den sentrale Gaza-stripen lørdag 18. mai 2024. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB.

FN-organisasjonen OCHAs nylige nedjustering av tapstallene for kvinner og barn på Gaza-stripen bør få Danmarks Radio (DR) til å revurdere den ukritiske videreformidlingen av tapstall som, til tross for anerkjennelse fra ulike FN-organisasjoner, i realiteten er sendt av Hamas. DR bør også beklage og korrigere de aktuelle artiklene på dr.dk.

Mens Berlingske, TV2 og selvfølgelig israelske medier som Times of Israel har behandlet saken inngående, er det tilsynelatende radiotaushet på dr.dk. De synes tilsynelatende ikke at nyheten fortjener noen oppmerksomhet, bortsett fra en liten notis under «Kort nyt». Jeg har ikke oversikt over om saken har vært omtalt på tv, men i og med at dr.dk har fremmet Hamas’ falske tall intenst, mener jeg det må være helt avgjørende at DR nå melder klart ut – også på dr.dk – at de erkjenner at de har sviktet i formidlingen av tapstallene.

Når man nidkjært formidler (også ubekreftede) opplysninger som setter Israel i et negativt lys, må man også komme med et klart korrektiv når det er relevant. Ellers lever man ikke opp til verken egne eller lovens krav om balansert og upartisk dekning.

Det siste halvåret har jeg gjentatte ganger argumentert for at DR bør slutte å legitimere Hamas’ tapstall – av den enkle grunn at de ikke er korrekte.

Historisk sett har Hamas i alle tidligere Gaza-kriger grovt overdrevet den sivile andelen av tapene, samtidig som de systematisk har forsøkt å skjule organisasjonens militære tap. Denne strategien er dokumentert hinsides enhver tvil. I tillegg har noen av tallene som DR har presentert, vært statistisk umulige. Et eksempel er den ofte gjentatte påstanden om at 70 (eller 69) prosent av de drepte i Gaza var kvinner og barn. Siden kvinner og barn utgjør 75 prosent av Gazas totale befolkning, innebærer påstanden matematisk sett at Israel praktisk talt ikke har truffet noen militante Hamas-medlemmer, men nesten utelukkende har drept sivile.

Det er selvfølgelig nettopp dette som er Hamas’ intensjon med å spre de falske tallene. De harmonerer imidlertid dårlig med både Israels vedvarende påstander om å ha drept tusenvis av militante (15.000 i skrivende stund) og Hamas’ egen uttalelse fra februar om at de hadde mistet 6000 bevæpnede menn.

Jeg er tilsynelatende ganske alene i Danmark om å interessere meg for tapstallene, men jeg er ikke den eneste i verden som har lagt merke til Hamas’/FNs systematiske manipulering av dem. Gjennom hele krigen har en rekke analytikere påpekt de statistiske bevisene for Hamas’ systematiske underrapportering av mannlige tap og tilsvarende overrapportering av kvinner og barn. Se noen eksempler her, her og her.

Jeg har også tidligere dokumentert at DR under Gaza-krigen i 2014 ukritisk, med FN som kilde, videreformidlet Hamas’ påstand om at 86 % av de drepte var sivile, mens tall fra FN etter krigen viste 65 % sivile (det er verdt å merke seg at FN opererte med over dobbelt så mange «sivile» menn som kvinner, noe som indikerer at langt flere av mennene trolig var militante, og at den reelle andelen sivile tap derfor trolig er lavere enn de 65 %). Etter krigen i 2014 anslo den israelske hæren det totale antallet drepte til 2125, fordelt på 761 sivile (36 %) og 936 militante (44 %). I tillegg var det 428 menn i stridsdyktig alder (20 %) som ikke kunne klassifiseres med sikkerhet. Samlet sett tyder tallene på et forholdstall på rundt 1:1.

Uansett hvilke endelige tall som legges til grunn, er det klart at DRs ukritiske videreformidling av Hamas/FN-tallene i 2014 var en alvorlig feil. Dessverre er det en feil DR aldri har erkjent, beklaget eller lært av. Tvert imot har de – denne gangen med åpne øyne – valgt å gjøre nøyaktig den samme feilen igjen.

For noen måneder siden lovte jeg DR Udland at det etter hvert ville komme mer nøyaktige tall som ville bekrefte at jeg hadde rett. Nå ser vi begynnelsen på den prosessen. I den nye uttalelsen fra FN/OCHA er tapstallene for kvinner og barn nedjustert betraktelig. Årsaken til dette er tilsynelatende at de (av ukjente årsaker) har sluttet å stole på Hamas’ «mediekontor» og nå kun ser på de «identifiserte» dødsfallene. Dette er en direkte innrømmelse av at den tidligere påståtte (usannsynlig høye) andelen kvinner og barn var oppdiktet.

Det er imidlertid verdt å merke seg at OCHAs tall fortsatt er basert på Hamas’ helsemyndigheter. Så ytterligere justeringer kan forventes når mer troverdige aktører (antakelig etter krigen) kommer med sine tall. Tallene fra FN/OCHA må likevel tas med alle nødvendige forbehold – særlig når vi vet at Hamas historisk sett har hatt for vane å skjule eller underdrive sine militære tap.

De nye tallene viser imidlertid allerede den overrepresentasjonen av menn (på grunn av militære tap) som har vært tilfelle i alle tidligere Gaza-kriger. Dette betyr at Hamas’ løgn om 70 (eller 69) prosent kvinner og barn nå må legges død.

Det er interessant å merke seg at OCHA, som i likhet med alle andre organisasjoner i Gaza til en viss grad samarbeider med Hamas, lenge har lagt ut et forbehold på sine nettsider om at tallene ikke er uavhengig verifisert, og at de kan forventes å bli ytterligere revidert når det skjer. DR burde ha inkludert en slik ansvarsfraskrivelse i sin formidling av Hamas’ tall. DR har imidlertid gjort det stikk motsatte og systematisk merket sine artikler med at tallene ble ansett som troverdige av historiske årsaker, selv om det motsatte er tilfelle. Dette bør det nå rettes opp i med en praksisendring og en klar, offentlig unnskyldning for å ha villedet leserne av dr.dk.

Den danske representanten for OCHA har faktisk uttalt at revisjonen gir «grunn til ettertanke» og at «den naturligvis reiser noen spørsmål». Som et minimum bør man kunne forvente den samme offentlige uttalelsen fra DR.

Det bør også forventes at alle artikler på dr.dk som nevner påstanden om 70 (eller 69) prosent kvinner og barn blant de drepte – eller andre spesifikke tapstall for kvinner og barn – blir korrigert, slik at fremtidige lesere av de eksisterende artiklene ikke blir villedet til å tro at tallene er korrekte.

Jeg må spesielt trekke frem DR-journalisten Sean Coogans dypt manipulerende artikkel fra 5. desember 2023, der han, som jeg tidligere har klaget til DR over, sammenligner Hamas’ daværende «aktuelle» (men falske) tall med tall fra tidligere kriger som for lengst er justert ned til noe mer korrekt, for å påvise at Israel dreper forholdsmessig mange flere kvinner og barn i den nåværende krigen enn i tidligere kriger. DR-journalist Puk Damsgård konkluderer til og med i artikkelen med «at tapstallene gjenspeiler Israels måte å føre krig på». Dette er en falsk påstand, basert på en uærlig sammenstilling av to typer data som ikke kan sammenlignes. Nå har vi fått bekreftet at tallet 69 %, som jeg påpekte den gang, var feil. Derfor må artikkelen korrigeres.

Grunnen til at det er så viktig å avsløre Hamas’ forfalskning av tapstallene, er at internasjonale aktører bruker det manipulerte forholdet mellom sivile og militære tap til å underbygge påstander om alvorlige israelske krigsforbrytelser, kanskje til og med folkemord. I virkeligheten finnes det ingen bevis for at Israel systematisk begår krigsforbrytelser. Det gjøres feil, som i alle kriger, men det er noe annet. Det er ikke ulovlig som sådan. I mangel av reelle bevis (påstander om krigsforbrytelser kan ta lang tid å etterforske) har man i stedet brukt Hamas’ falske tall som «bevis» – ikke minst den absurde og statistisk umulige påstanden om de 70 prosent kvinnene og barna.

For å unngå at jødene, som ble utsatt for verdens verste krigsforbrytelse og mest omfattende folkemord, feilaktig blir beskyldt for akkurat det samme, er det avgjørende at medieorganisasjoner som DR avstår fra å bidra til slike vrangforestillinger.

Jeg har klaget til DR Utland over den mangelfulle dekningen av FNs nedjustering av tapstallene, den manglende offentlige beklagelsen av tidligere feilinformasjon og mangelen på rettelser i de aktuelle artiklene. Jeg avventer svar fra redaksjonen.

 

Kjøp «Det ufattelige var sant» av Walter Laqueur fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.